Ιατρικός

Τα συστήματα θυρών νοσοκομείων αποτελούν σημαντικό μέρος του εσωτερικού ενός νοσοκομείου.Εκτός από την εμφάνιση, η ευκολία στον καθαρισμό και η υψηλή ποιότητα, ιδιαίτερα ο έλεγχος των ιατρικών πορτών είναι πολύ σημαντικός.

Για παράδειγμα, είναι συχνά ζωτικής σημασίας να μην ανοίγει μια πόρτα νοσοκομείου όταν θα έπρεπε να παραμείνει κλειστή, για παράδειγμα σε ένα δωμάτιο καραντίνας ή στο τμήμα ακτίνων Χ.Ή ότι οι συρόμενες πόρτες του νοσοκομείου επιτρέπεται να ανοίξουν, αλλά μόνο εάν αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο.Όπως για παράδειγμα μια πόρτα OR, όπου ο αέρας στο δωμάτιο OR πρέπει να παραμένει όσο πιο καθαρός γίνεται.Άλλες πόρτες νοσοκομείων πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ενέργεια.