Πολιτισμός

Επιχειρηματική αποστολή

Είθε ο κόσμος να ευημερήσει και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν

Enterprise Vision

Δεσμευμένος στην καινοτομία μιας καλύτερης ζωής και στη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης

Βασικές αξίες

Δημιουργήστε οφέλη για την κοινωνία και ευκαιρίες για τους εργαζόμενους

Ηθικές Αξίες

Ακεραιότητα, ειλικρίνεια και δίκαιος ανταγωνισμός

Φιλοσοφία ταλέντου

Αρετές και ταλέντα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τα ταλέντα και τα πράγματά τους

Έννοια ποιότητας

Το προϊόν αντανακλά το επίπεδο, η ποιότητα είναι ζωή